Help Me To Spread Islam Because Of Allah / Bantulah Aku Menyebarkan Agama Islam Kerana Allah

Semua Hakcipta Adalah milik Allah Kerana Ilmu Allah Sangat Luas Dan Tiada Sebarang Larangan Jika Hendak Copy Sebarang Article Dari Sini Atas Tujuan Menyebarkan Islam(ILMU).

Dan (ingatlah) tatakala Tuhan kamu memberitahu: "Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah keras".( surah Ibrahim : 7 )


Maka Dengan Itu Ucapkan Syukur Alhamdulillah Kerana Allah sentiasa memberikan Petunjuk dan Hidayahnya kepadaku, memberikan Kesihatan kepadaku, memberikan kejayaan hidup kepadaku Dan memberikan Kekayaan harta kepadaku Dan juga Bersyukur sangat sangat atas segala nikmat yang diberikan kepadaku.

Ya Allah Ya Tuhanku, Ya Allah Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Wahai Tuhan yang memiliki Arash yang mulia, Wahai Tuhan yang Maha Mencipta, Wahai Tuhan yang Maha Berkuasa Mengembalikan, Wahai Tuhan yang Maha Berkuasa melakukan apa yang dikehendaki, Kami bermohon kepadaMu dengan cahaya keAgunganMu yang meliputi ArashMu, dengan kekuasaanMu yang Engkau telah tentukan ke atas seluruh makhlukMu, dengan rahmatMu yang meliputi setiap sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Wahai Tuhan yang menolong orang-orang yang meminta pertolongan, ku mohon kepadamu Ya Allah sesiapa pun yang membaca blog ini engkau rahmatilah mereka, berilah hidayah kepada mereka, bukalah hati mereka, pimpinlah mereka ke jalan yang benar kearah jalan yang diredhai oleh mu. Amin Ya Allah.

Baca Quran Online - klik link kat bawah

Membaca Quran - Dengan Suara Dan Terjemahannya. -Klik Sini-
Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka bersifat yang demikian ialah orang-orang yang berjaya. ( surah Ali Imran : 104 )

Jangan Lupa Untuk Berselawat Keatas Rasulullah S.A.W.

Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami (Muhammad s.a.w) yang menerangkan kepada kamu (akan syariat Islam) ketika terputusnya (kedatangan) Rasul-rasul (yang diutus), supaya kamu tidak (berdalih) dengan berkata (pada hari kiamat): Tidak datang kepada kami seorang pun pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran (yang mengingatkan kami). Kerana sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. ( Surah Al Maidah : 19 )

Sunday, September 23, 2007

Nama-nama Baginda Rasullullah s.a.w.

Tanbihul Ghafilin (Peringatan bagi yang lupa)

Dengan nama Allah s.w.t. yang Maha Agung, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan segala Puji-pujian serta Kebesaran yang selayak dengan Kekuasaan-Nya yang mengandungi Keberkatan, Kelazatan, Kemanisan, Ketenangan dan Ketenteraman yang tidaklah tersembunyi kepada orang yang pernah menyebut nama yang suci itu dan pernah mencintai-Nya buat beberapa lama.

Sabda junjungan Agung kita semua umat Islam Baginda Rasulullah s.a.w: "Ballighu anni walau aayah" (Sampaikanlah apa yang kamu dapat daripadaku walau hanya satu ayat)

Ahmad s.a.w

Hamid s.a.w.

Mahmud s.a.w.

Ahid s.a.w.

Wahid s.a.w.

Mahh s.a.w

Hasyir s.a.w

'Aaqib s.a.w.

Taha s.a.w.

Yaasin s.a.w.

Tahir s.a.w.

Mutahhar s.a.w

Taiyyib s.a.w.

Sayyid s.a.w.

Rasul s.a.w.

Nabi Muhammad s.a.w

Rasulul Rahmah s.a.w.

Qaiyyim s.a.w.

Jami' s.a.w.

Muqtaff s.a.w

Muqaffa s.a.w.

Rasulul Malaahim s.a.w.

Rasulur Rahah s.a.w.

Kamil s.a.w.

Iklil s.a.w.

Muddath-thir s.a.w.

Muzzammil s.a.w.

Abdullah s.a.w.

Habibullah s.a.w.

Safiyyullah s.a.w.

Najiyyullah s.a.w.

Kalimullah s.a.w.

Khatamul Anbia' s.a.w.

Khatamul Rusul s.a.w

Muhyi s.a.w.

Munji s.a.w.

Muzakkir s.a.w.

Nasir s.a.w.

Mansur s.a.w

Nabiyyul Rahmah s.a.w.

Nabiyut Taubah s.a.w.

Harison 'Alaikum s.a.w.

Ma'lum s.a.w.

Shahir s.a.w.

Shaahid s.a.w.

Shahiid s.a.w.

Mashhud s.a.w.

Bashir s.a.w.

Mubashhir s.a.w

Nazir s.a.w.

Munzir s.a.w.

Nur s.a.w.

Siraj s.a.w.

Misbah s.a.w.

Hudaa s.a.w.

Mahdi s.a.w

Munir s.a.w.

Da'i s.a.w.

Mad'uu s.a.w.

Mujib s.a.w.

Mujab s.a.w.

Hafiyy s.a.w.

'Affuw s.a.w.

Waliyy s.a.w.

Haqq s.a.w.

Qawiyy s.a.w

Amin s.a.w.

Ma'mun s.a.w.

Karim s.a.w.

Mukarram s.a.w

Makin s.a.w.

Matin s.a.w.

Mubin s.a.w.

Muammil s.a.w.

Wasul s.a.w.

Zu Quwwah s.a.w.

Zu Hurmah s.a.w.

Zu Makaanah s.a.w.

Zu 'Iz s.a.w.

Zu Fadli s.a.w.

Mutaa' s.a.w.

Mutii' s.a.w.

Qadamu Sidqi s.a.w.

Rahmah s.a.w.

Bushra s.a.w

Ghauth s.a.w.

Ghaith s.a.w.

Ghayyath s.a.w.

Ni'matullah s.a.w.

Hadiyyatullah s.a.w.

Urwatun Wuthqa s.a.w.

Siraatullah s.a.w.

Siraatul Mustaqim s.a.w.

Zikrullah s.a.w.

Saifullah s.a.w.

Hizbullah s.a.w.

An-Najmuth Thaqib s.a.w

Mustaffa s.a.w.

Mujtaba s.a.w.

Muntaqa s.a.w.

Ummiyy s.a.w.

Mukhtar s.a.w.

Ajir s.a.w.

Jabbar s.a.w

Abul Qasim s.a.w.

Abut Tahir s.a.w.

Abut Taiyyib s.a.w.

Abu Ibrahim s.a.w.

Mushaffa' s.a.w.

Shafi' s.a.w.

Saleh s.a.w.

Musleh s.a.w.

Muhaimin s.a.w.

Sadiq s.a.w

Musaddiq s.a.w.

Sidq s.a.w.

Sayyidul Mursalin s.a.w.

Imamul Muttaqin s.a.w.

Qaidul Ghurril Muhajjalin s.a.w

Khalilul Rahman s.a.w.

Barr s.a.w.

Mabarr s.a.w.

Wajih s.a.w.

Nasih s.a.w.

Naasih s.a.w.

Wakil s.a.w

Mutawwakkil s.a.w

Kafil s.a.w.

Shafiq s.a.w.

Muqimus Sunnah s.a.w.

Muqaddas s.a.w.

Ruhul Qudus s.a.w.

Ruhul Haq s.a.w.

Ruhul Qistt s.a.w.

Kaaf s.a.w.

Muktaff s.a.w.

Baaligh s.a.w.

Muballigh s.a.w.

Shaff s.a.w.

Wasil s.a.w.

Mausul s.a.w.

Sabiq s.a.w.

Saaiq s.a.w.

Had s.a.w.

Muhdi s.a.w.

Muqaddam s.a.w.

Aziz s.a.w.

Fadhil s.a.w.

Mufaddhal s.a.w.

Fatih s.a.w.

Miftah s.a.w.

Miftahul Rahmah s.a.w.

Miftahul Jannah s.a.w.

'Alamul Imaan s.a.w.

'Alamul Yaqin s.a.w.

Dalilul Khairat s.a.w.

Musahhihul Hasanaat s.a.w.

Muqilul 'Atharaat s.a.w.

Saffuh Aniz Zallat s.a.w.

Sahibush Shafa'ah s.a.w.

Sahibul Maqam s.a.w.

Sahibul Qadim s.a.w.

Makhsus Bil 'Iz s.a.w.

Makhsus Bil Majd s.a.w.

Makhsus Bis Sharaf s.a.w.

Sahibul Wasilah s.a.w.

Sahibus Saif s.a.w.

Sahibul Fadhilah s.a.w.

Sahibul Izar s.a.w.

Sahibul Hujjah s.a.w.

Sahibus Sultan s.a.w.

Sahibul Ridaa' s.a.w.

Sahibud Darajaatir Rafiah s.a.w

Sahibut Tajj s.a.w.

Sahibul Maghfir s.a.w.

Sahibul Liwaa' s.a.w.

Sahibul Mi'raj s.a.w.

Sahibul Qadhib s.a.w.

Sahibul Buraaq s.a.w.

Sahibul Khaatam s.a.w.

Sahibul 'Alamah s.a.w.

Sahibul Burhan s.a.w.

Sahibul Bayaan s.a.w.

Fasihul Lisan s.a.w.

Mutahharul Janan s.a.w.

Ra'uff s.a.w.

Rahim s.a.w.

Uzunukhair s.a.w.

Sahihul Islam s.a.w.

Sayyidul Kaunain s.a.w.

'Ainun Na'im s.a.w.

'Ainul Ghurr s.a.w.

Sa'dullah s.a.w.

Sa'dul Khalq s.a.w.

Khatibul Umam s.a.w.

'Alamul Huda s.a.w.

Kashiful Kurab s.a.w.

Raafi'ur Rutab s.a.w.

'Izzul 'Arab s.a.w.

Sahibul Faraj s.a.w.